Евангелие от Марка

Служение на условиях Христа. Часть II

34-я проповедь

Книга: Евангелие от Марка

Автор: Вовк Андрей Александрович

Глава: 6

Стих: 7-13


Аудио

Новые проповеди